Orthopie polikliniek Orthopedie uitleg

Voorbereiding heupoperatie

Een heupoperatie in ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk, Gelderland.
 

Welke verdoving wordt toegepast?
De operatie geschiedt bij voorkeur onder regionale verdoving (ruggenprik). Deze vorm van verdoving kan worden gecombineerd met een slaapmiddel, waardoor u weinig of niets van de operatie merkt. Bij uw bezoek aan de anaesthesist kunt u de vorm van verdoving
bespreken.
 

Voorbereiding op de operatie
Na het bezoek aan de orthopaed wordt u doorverwezen naar de anaesthesist. Deze bekijkt de medische situatie en verwijst eventueel nog door naar longarts, internist of cardioloog.
Verder wordt bloed onderzoek verricht en worden zonodig een ECG (hartfilmpje) en een longfoto gemaakt. Dit is nodig om u lichamelijk zo goed mogelijk op de operatie voor te bereiden en de kans op problemen zo klein mogelijk te maken.

 

Voorbereiding: tips voor thuis

De voorbereiding op de operatie kan al beginnen vóór de ziekenhuisopname. Om u hierbij te helpen geven we een aantal tips:

 

  • De eerste 6 á 8 weken na de operatie moet u op uw rug slapen. Probeer hieraan alvast te wennen, wanneer u normaal op uw zij of uw buik slaapt.
  • De eerste weken na de operatie mag u niet bukken. Zorgt u voor een verhoging op het toilet, een hoge stoel met leuningen en een verhoogd bed. Een toiletverhoger en blokken voor onder het bed zijn te verkrijgen bij de Zorgcentrale van Icare Thuiszorg.
  • Zorgt u eventueel ook voor handgrepen in douche en toilet.
  • Denkt u bijvoorbeeld ook aan elastische veters, een lange schoenlepel en een ‘handyman’.
  • Het is verstandig om vóór de operatie al huishoudelijke hulp te regelen in uw familie-, vrienden- of kennisenkring voor als u weer thuis bent.
  • Mocht u thuis geen zorg hebben kunnen regelen of mocht u zich zorgen maken over de thuiskomst, neemt u dan contact op met de verpleegkundigen op de afdeling. Zij kennen de wegen om hulp van buitenaf te regelen of voor u een tijdelijke opname in verzorgings- of verpleeghuis te regelen.
  • Bij problemen met ontslag kan altijd de nazorgconsulente van het ziekenhuis worden ingeschakeld.