Orthopedie uitleg

Richtlijn antibiotische profylaxe bij gewrichtsimplantaat

Deze informatie is bedoeld voor zorgverleners die een patiënt onder behandeling hebben met een gewrichtsprothese.

 

Antibiotica bij gewrichtsprothesen is een incidentele voorzorgsmaatregel die wordt genomen bij patiënten met een endoprothese van een gewricht vanwege een verhoogde kans op het ontstaan van een infectie van de prothese na een diagnostische of therapeutische ingreep waarbij een bacteriemie kan ontstaan. De profylaxe is van toepassing op gewrichtsprothesen van grote gewrichten.

 

Antibiotische profylaxe wordt geadviseerd bij:

 

  • Een verminderde weerstand. Dit geldt bij alle invasieve procedures (RA, chemo en immunosupressie).
  • Cystoscopie bij een urineweginfectie.
  • Bij een endoscopische ingreep, waarbij kans is op een bloeding in het slijmvlies (bijvoorbeeld bij een biopt of kwetsbaar geïnfecteerd gebied).
  • Oesofagoscopische ingrepen. 

 

De keuze van het middel

De keuze van het middel zou kunnen zijn een eenmalige gift van amoxicilline en clavulaanzuur (Augmentin®, 2 tabletten van 500/125 mg per os 1 uur vóór de ingreep). Bij allergie voor B-lactam antibiotica kan clindamycine gegeven worden, 600 mg per os 1 uur vóór de ingreep. Bij ingrepen op de OK waarbij er reeds antibioticaprofylaxe i.v. wordt gegeven volstaat deze profylaxe.

 

Geen antibiotische profylaxe bij tandheelkundige ingrepen 

Bij tandheelkundige ingrepen en ingrepen door de mondhygiënist hoeft de patiënt geen antibiotische profylaxe te gebruiken. Er is geen bewijs dat het geven van antibiotische profylactixe effect heeft op het ontstaan van een hematogene gewrichtsprothese-infectie na een tandheelkundige ingreep.

 

Kijk voor meer informatie in de richtlijnendatabase.

 

Contact

Deze richtlijn antibiotische profylaxe is in eerste instantie bestemd voor zorgverleners. Mocht u als patiënt vragen hebben over deze tekst of vraagt u zich af of u antibiotica moet gebruiken voor een ingreep? Neem dan contact op met de poli Orthopedie van ziekenhuis St Jansdal via 0341-463770 of poli.orthopedie@stjansdal.nl.